Meer rendement uit brievenbusreclame

Speciaal aanbod leden FranchisePlus!

Inzicht in het profiel van uw klanten leidt tot gerichte communicatie en stelt u in staat potentiële klanten te lokaliseren voor en bereiken met onder andere huis-aan-huis en direct mail campagnes. Lees onderstaand meer over de verschillende analyses welke wij voor u kunnen uitvoeren. De eerste vijf aanvragen welke wij ontvangen krijgen deze analyse gratis (minimale waarde €495,-)!*

Profielanalyse ↨
 
Met een profielanalyse geven wij u inzicht in socio-demografie van uw klanten en doelgroep. U ontdekt wat uw meest waardevolle klantgroep typeert. Met deze kennis kunt u gerichter communiceren en daarmee een effectievere marketingcampagne opzetten.

Voor een profielanalyse hebben wij enkel de 6-positie postcodes van uw klanten nodig. Op 6-positie postcodeniveau is namelijk veel informatie over consumenten en huishoudens bekend, zoals de gezinssamenstelling, sociale klasse, het type woning, opleidingsniveau en inkomen. De profielanalyse geeft zicht op de vertegenwoordiging van dit soort kenmerken binnen uw klantenbestand en vergelijkt deze met de vertegenwoordiging binnen alle huishoudens in Nederland. Een profielanalyse geeft ons een waardevolle input voor het lokaliseren van uw potentiële klanten middels een doelgroepsegmentatie.

Doelgroepsegmentatie ↨
 
Een doelgroepsegmentatie stelt u in staat uw klantenkring gericht uit te breiden. Uw doelgroep kan worden gelokaliseerd op zowel 4- en 6-positie-postcode als huis-aan-huis bezorgwijkniveau. U krijgt gedetailleerde inzichten in de doelgroeppenetratie binnen een opgegeven verzorgingsgebied (of heel Nederland) en bent daarmee in staat de meest kansrijke postcodes of wijken te selecteren voor uw huis-aan-huis of direct mail campagnes.

Door enkel de doelgroephuishoudens binnen een verzorgingsgebied te bereiken, zorgt u voor een gerichte en dus relevante reclameboodschap en besparing op druk- en verspreidkosten. Wanneer sprake is van meerdere doelgroepen kunnen wij met een doelgroepsegmentatie juist een verdeling geven van de gebieden waar de verschillende doelgroepen zijn (over)vertegenwoordigd. De uiting en inhoud van drukwerk kan worden aangepast aan (verschillen tussen) de doelgroep(en) en daarmee kunt u de relevantie van en response op uw reclameboodschap verhogen.

Verspreidplan ↨
 
Door ons een verspreidplan te laten maken of optimaliseren, zet u een volgende stap naar een effectieve(re) en efficiënte(re) verspreiding. In eerste instantie bepalen wij het optimale verzorgingsgebied. Hierbij kijken wij onder andere naar de herkomst van bestaande en potentiële klanten en (wanneer van toepassing) naar de afstand en reistijd tot uw vestiging(en). Wij maken vervolgens inzichtelijk hoe het rendement op uw huis-aan-huis verspreiding verbeterd kan worden door gebieden met relatief weinig doelgroephuishoudens uit te sluiten of te vervangen door gebieden met een hogere doelgroeppenetratie. In het eerste geval leidt dit tot een besparing in druk- en verspreidkosten en in het laatste geval tot een hoger doelgroepbereik en een hogere conversie aan de kassa. Binnen het verspreidplan bepalen we tevens het of de meest geschikte distributieniveau(s). Een combinatie tussen 4- en 6-positie-postcode, huis-aan-huis bezorgwijk en adresniveau is hierin mogelijk.

 
AANVRAGEN ANALYSE


 

*Voorwaarden actie FranchisePlus

  • De eerste vijf aanvragen voor een analyse krijgen deze analyse gratis verzorgd door HPG.
  • Bestaande klanten en relaties van HPG komen niet in aanmerking voor deze actie.
  • Een aanvraag verplicht niet tot het afnemen van de analyse.
  • De gratis analyse voor de doelgroepsegmentatie en het verspreidplan is inclusief de levering van een win-waste tabel met gedetailleerde inzichten in het bereik van uw doelgroep en exclusief de levering van details op postcodeniveau.
  • De winnaars van de actie maken wij bekend per opgegeven e-mail adres en tevens openbaar via onze LinkedIn pagina, nadat de eerste 5 aanvragen binnen zijn, danwel uiterlijk 2 weken na ontvangst van de nieuwsbrief van FrachisePlus met de verwijzing naar deze actie.
  • Een aanvraag voor twee of alle drie de analyses door één bedrijf gaat in de actie mee als één aanvraag, waarbij het bedrijf bij een winnende aanvraag een keuze mag maken welke analyse zij gratis wenst te ontvangen.