Kenniscentrum

Steeds minder FOLDERS + Top 10 adverteerders

Een serieuze ondergraving van het businessmodel dreigt, nu het College van B&W in Amsterdam heeft besloten om voor de bezorging van ongeadresseerde brievenbusreclame over te stappen op een opt-in-systeem. De DDMA Businessgroep Verspreidingen heeft dat besluit inmiddels aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Nog even los van de uitspraak van de rechter, is het besluit tot invoering van de zogenoemde Ja-sticker onomkeerbaar.

Dit artikel is geschreven door Cees van Rooy en Peter Zwetsloot en gepubliceerd in de najaarsuitgave 2017 van PrintMatters.

 

> Document downloaden

NOM Folder Monitor 2017

NOM Folder Monitor geeft je inzicht in het bereik van (huis-aan-huis) folders. Het onderzoek beantwoordt vragen als: Wat is het bereik van het mediumtype folder? Wat is het bereik van de folder per branche? Wie is de folderlezer? Lezen mensen met een brievenbussticker online folders? Wat is het effect van het mediumtype folder op winkelbezoek?

> Meer informatie
> Document downloaden

Het succes van een nieuw kanaal voor de folder

Na een pilotperiode maakt Kiesjefolders.nl de balans op. Waar staan ze nu? Welke resultaten zijn er op het gebied van bereik? Wat zijn de vervolgplannen? Presentatie mei 2017.

> Document downloaden

Doelgroep in buitengebied bereiken

Buitengebied is grond buiten de bebouwde kommen van steden en dorpen. Dit zijn doorgaans gebieden met een lage urbanisatiegraad, waardoor ze slecht bereikbaar zijn met een huis-aan-huis reclamefolder. Een deel van je (potentiële) klanten is woonachtig in buitengebieden. Het is dus wel interessant om huishoudens in deze gebieden te bereiken. Wij hebben de buitengebieden in heel Nederland inzichtelijk gemaakt. Op deze productkaart leggen we uit hoe je het bereik van de folder hiermee kunt verhogen.

> Document downloaden

CODE ORANJE VOOR RECLAMEFOLDER

Zonder op de stoel van de rechter te willen plaatsnemen, wagen de schrijvers van dit artikel een poging tot uitbalancering. Ze bieden argumenten voor en tegen de stelling: 'Het is een goed idee om bij de distributie van reclamefolders over te stappen op een opt-in systematiek via de Ja/Ja-sticker'.

Dit artikel is geschreven door Cees van Rooy en Peter Zwetsloot en gepubliceerd in de voorjaarsuitgave 2017 van PrintMatters.

> Document downloaden

GEDRUKTE RECLAMEFOLDERS ONDER DRUK

Van oudsher vervult de huis-aan-huis verspreide reclamefolder een prominente rol om consumenten op de hoogte te brengen van aanbiedingen. Als massamedium is de folder nog steeds springlevend. Je kunt er veel mensen vaak en goed mee bereiken. De vraag is natuurlijk of dat zo blijft in de nabije toekomst.

Dit artikel is geschreven door Cees van Rooy en Peter Zwetsloot en gepubliceerd in de winteruitgave 2016 van PrintMatters.

> Document downloaden

STAATSGREEP IN FOLDERLAND

De gedrukte reclamefolder staat ‘onder druk’ en voelt de hete adem van de digitale variant steeds nadrukkelijker in de nek. Vorig jaar werd aan dit printmedium netto 3,7 procent minder besteed dan in 2014. Toch worden er wekelijks nog miljoenen exemplaren bezorgd. In Amsterdam mag dat, als het aan de politiek ligt, straks alleen nog door brievenbussen met een ja/ja-sticker. Dit artikel gaat in op de kansen en bedreigingen in de foldermarkt. Het is geschreven door Cees van Rooy en Peter Zwetsloot en gepubliceerd in de najaarsuitgave 2016 van PrintMatters.

> Document downloaden

De effectiviteit van de online en papieren folder

In dit onderzoek wordt het folderleesgedrag van boodschappers in Nederland bekeken. Het doel van het onderzoek is om het gebruik, de beleving en de impact van de online en papieren folder op winkelbezoek en winkelgedrag in kaart te brengen. Op dit moment wordt er door retail relatief weinig aandacht besteed aan de online folder hoewel het lezen van online folders door consumenten de afgelopen jaren sterk gegroeid is. Daarnaast is het voor retail relevant om inzicht te verkrijgen in de potentie (ROI) en het belang van dit medium in de toekomst.

> Document downloaden

Gebruik, beleving en effect van online folders

Dit gezamenlijk onderzoek van Team Vier en Reclamefolder.nl geeft inzicht in de effectiviteit van online folders in Amsterdam, ook onder huishoudens met een antireclamesticker op de brievenbus.

> Document downloaden

Trendboek Reclamefolders

Het Trendboek Reclamefolders bundelt historisch lesmateriaal, praktische tips en inspirerende visies. De schrijvers blikken terug op de geschiedenis, geven een schets van het huidige landschap en hun visie op de toekomst van de reclamefolder. Met deze digitale download ontvang je een inkijkexemplaar van de eerste twee hoofdstukken. Het volledige hard copy boek vraag je aan via: https://www.hpgroup.nl/trendboek-reclamefolders/

> Document downloaden

NOM Folder Monitor 2016

NOM Folder Monitor geeft je inzicht in het bereik van (huis-aan-huis) folders. Het onderzoek beantwoordt vragen als: Wat is het bereik van het mediumtype folder? Wat is het bereik van de folder per branche? Wie is de folderlezer? Lezen mensen met een brievenbussticker online folders? Wat is het effect van het mediumtype folder op winkelbezoek?

> Meer informatie
> Document downloaden

Wijdverspreid met beleid

Door het gericht bereiken van (potentiële) klanten kun je tot wel 40% besparen op verspreid- en drukkosten. Hoe bepaal je waar de folder wel en niet verspreid moet worden? Gericht op kostenbesparing geven we in dit artikel enkele tips. Het artikel is geschreven op verzoek van en gepubliceerd in Marketing Rendement 4-2016.

> Document downloaden

Whitepaper VERSPREIDMOGELIJKHEDEN

De reclamefolder kan worden verspreid via een diversiteit aan verspreidnetwerken met bijbehorende verspreidvormen en -niveaus. De verspreidvormen verschillen onderling in de attentiewaarde vanuit de brievenbus binnen een huishouden en de verspreidniveaus verschillen in de gerichtheid waarmee huishoudens of doelgroepen benaderd kunnen worden. Deze whitepaper beschrijft alle mogelijkheden en aandachtspunten voor de fysieke distributie van de reclamefolder.

> Document downloaden

Op zoek naar de ideale folder

Zoals bij ieder reclamemedium worden ook bij huis-aan-huis verspreide folders twee eisen gesteld aan creatie, namelijk nieuws- en amusementswaarde. Maar wat maakt een folder nou tot een goede, succesvolle folder? Bestaat er eigenlijk zoiets als de ideale folder? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen. Het is geschreven door Cees van Rooy en Peter Zwetsloot en gepubliceerd in de winteruitgave 2015 van PrintMatters.

> Document downloaden

NOM Folder Monitor 2015

Een folder wérkt. Zowel digitaal als - vooral - op papier. De NOM Folder Monitor 2015 laat dat - onafhankelijk en objectief - zien. NOM Folder Monitor verschijnt onder auspiciën van Nationaal Onderzoek Multimedia in opdracht van DDMA Businessgroep Verspreidingen en is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.

> Meer informatie
> Document downloaden

Optimaal verspreidplan in 5 stappen

Je besteed veel zorg en aandacht aan de opmaak en inhoud van de reclamefolder, maar zet je ook alle middelen en mogelijkheden in als het gaat om de verspreiding hiervan? Deze whitepaper beschrijft in 5 stappen hoe je een zo effectief en efficiënt mogelijk verspreidplan opbouwt. Onderwerpen als klantprofilering, de toepassing van klantdata, doelgroepsegmentatie en distributiemogelijkheden komen hierin uitgebreid aan bod.

> Document downloaden

Demo verspreidplan met klantdata

In deze video demo laten wij zien hoe je middels de toepassing van o.a. klantdata op een slimmere manier een verspreidgebied kunt bepalen.

> Meer informatie

Groot Reclamefolder Citatenboek

Van bezorger tot verspreider en van mediaconsultant tot onderzoeker, iedereen heeft wel een mening over het wel en wee van de reclamefolder. In de afgelopen decennia zijn er talloze vakmensen geweest die vanuit de verschillende professies hun compassie met (of afkeer van) de reclamefolders hebben toegelicht. Een bron van citaten en wijsheden, soms bejubeld, soms verguisd, maar altijd spraakmakend. In deze uitgave komen ze samen en geven ze een impressie hoe er vanuit diverse vakgebieden naar de brievenbusfolder gekeken wordt. Wil je een mooie hard copy versie van het citatenboek ontvangen? > Stuur ons dan je adresgegevens!

> Document downloaden

Informatiebrochure Meseda

In deze informatiebrochure ontdek je hoe ons online dashboard Meseda kan bijdragen aan een hoger rendement op je huis-aan-huis, direct mail en/of e-mailmarketing campagnes. De verschillende functionaliteiten binnen het dashboard zijn gericht op het effectiever en efficiënter bereiken van je klanten en doelgroep(en) en worden in deze brochure uitgebreid toegelicht.

> Document downloaden