Onderzoek

Wanneer u het effect van en de waardering voor uw campagne(s) wenst te meten en verbeteren, zetten wij een consumentenonderzoek in. Dit doen wij in samenwerking met gerenommeerde marktonderzoekbureaus als Team 4, Metrixlab en Cendris. Naar budget en doelstelling ondersteunen wij u in de keuze voor een bepaald type onderzoek.

Tegen een relatief lage investering geeft bijvoorbeeld een pre-test op een reclame-uiting al een waardevolle input om een folder of DM te optimaliseren vóór de (volgende) verspreiding. De sterke en zwakke punten van een mailing worden bij een dergelijk onderzoek in kaart gebracht. Tevens kunnen gemeten variabelen als response-intentie, sympathietoename en interessetoename u ondersteunen in het formuleren van doelstellingen of beoordelen van resultaten t.a.v. een campagne.

Onderzoeken welke zich richten op het meten van het daadwerkelijke effect van, of de waardering voor een campagne geven u gefundeerd inzicht in de werking van de folder of DM. U wordt hierdoor in staat gesteld om de boodschap beter op de doelgroep af te stemmen, effectiever te communiceren en efficiënter te distribueren.

Wij meten bijvoorbeeld:

  • In welke mate de doelgroep daadwerkelijk is bereikt,
  • of de boodschap door de consument is begrepen,
  • het effect van verschillende communicatiekanalen,
  • de naams- en inhoudsbekendheid van de campagne,
  • de perceptie van de consument over de campagne uiting, het product en het merk,
  • of de uitingen hebben geleid tot een positievere houding ten aanzien van het merk of product en/of
  • in welke mate de uitingen geleid hebben tot het gewenste gedrag

Meer informatie