Ja/ja-sticker

per 1 januari 2018!

Op 18 juli heeft het college van B&W in Amsterdam besloten om de ja/ja-sticker in te gaan voeren per 1 januari 2018.

Brancheorganisatie MailDB initieerde al een procedure bij de rechtbank Amsterdam tegen de invoering van de ja/ja-sticker. De zitting zal in september of oktober plaatsvinden (bron).

Vanwege de gang naar de rechter gaat Amsterdam het nieuwe systeem en de uitgifte van de stickers zelf organiseren. Ook de handhaving op het verbod wordt door het stadhuis uitgevoerd (bron).

De introductie van de ja/ja-sticker is de afgelopen weken ook besproken in verschillende andere gemeenteraden, waarbij wordt aangegeven de ontwikkelingen in Amsterdam nauwlettend te zullen volgen.

Wat doe jij als retailer? Wacht je ook af wat er gaat gebeuren? Of onderneem je actie en begin je met het verzamelen van opt-ins?!

Relevante artikelen en downloads: