Testcase Energieflex - Prepaid Energie

Nieuwe klanten bereiken! Hoe pakken wij dat aan?

EnergieFlex is een Nederlandse energiemaatschappij die het de hoogste tijd vond om écht verandering op de energiemarkt te brengen! Negentig procent van Nederland weet nog steeds niet hoe de jaarnota tot stand komt en hoeveel energie daadwerkelijk wordt verbruikt. Kosten worden nog steeds op basis van voorschotten in rekening gebracht wat bewustwording van energieverbruik niet bevordert.

EnergieFlex verandert de energiemarkt door slimme oplossingen aan te bieden waarmee energieverbruik en de daarmee gemoeide kosten met ruim dertig procent kan worden teruggebracht. Één van de oplossingen is prepaid energie; daarmee kan een huishouden energietegoed aanschaffen en opwaarderen. Het is flexibel, simpel en werkt net als een prepaid telefoon! Met het verschil dat je niet direct wordt afgesloten wanneer je tegoed op is. Daarnaast helpt EnergieFlex huishoudens om de energiekosten beter te beheersen en leveren ze goedkope energie voor de inkoopprijs.

Om gebruik te kunnen maken van de oplossingen van EnergieFlex dient een huishouden te beschikken over een slimme meter. Deze kan worden aangeschaft, maar is in steeds meer huishoudens reeds aanwezig. Meer over EnergieFlex op: www.energieflex.nl


Wij hebben voor EnergieFlex een lokale, multimediale campagne opgezet:

Doelstelling

Huishoudens wakker schudden en informeren over de slimme oplossingen van EnergieFlex.

Testgebied

Hoeksche Waard – In 2014 heeft Stedin in dit gebied bij 38.000 huishoudens een slimme meter geplaatst. De huishoudens in dit gebied zijn dus direct in staat om te profiteren van de voordelen van EnergieFlex.

Doelgroep

Buiten de aanwezigheid van een slimme meter, wilde EnergieFlex zich richten op huishoudens in lagere sociale klassen en inkomensgroepen.

Oplossingen

Voor deze case hebben wij onze volgende oplossingen aangesproken:

  • Ondersteuning bij de opzet van een muli-channel strategie.
  • Inkoop en planning van huis-aan-huis, direct mail, e-mailing en (telefoonnummers voor) outbound bellen.
  • Lokaliseren van de doelgroep binnen het testgebied m.b.v. een doelgroepsegmentatie op basis van de kenmerken van de doelgroep.
  • Verrijking van postcodes met adresgegevens voor een semi-geadresseerde direct mail.

 

energieflex-image2

 

Uitwerking

Bijna alle huishoudens binnen de Hoeksche Waard kregen op woensdag een flyer in de brievenbus. Deze flyer werd samen met (niet in!) een weekblad bezorgt, waardoor de flyer een relatief hoge attentiewaarde kreeg. Om het verschil in bereik te testen tussen een ongeadresseerde en een geadresseerde benadering van de doelgroep, werd 1 postcode met een relatief hoge aanwezigheid van doelgroep binnen het verspreidgebied uitgesloten. Deze postcode hebben wij verrijkt met adresgegevens om invulling te geven aan een “aan de bewoners van” direct mail campagne binnen deze postcode. Huishoudens binnen deze postcode ontvingen de flyer in een enveloppe met een begeleidende brief.

Om de campagne kracht bij te zetten en te zorgen voor een extra activatiemoment en vergroot bereik, hebben wij e-mailadressen van de doelgroep binnen het gebied onttrokken en ingezet voor een e-mailmarketingcampagne binnen ons dashboard. Ook huishoudens welke minder ontvankelijk zijn voor brievenbusreclame werden op deze manier bereikt.

Ten slotte verzorgden wij de inkoop van beschikbare telefoonnummers binnen het gebied, waarmee het team van EnergieFlex huishoudens telefonisch over de streep kon trekken.

 

energieflex-image1